Foto: Kenneth Bergland/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Adventistkirken tilhører den radikale grenen av reformasjonen. Det betyr at vi ikke har noen fastlagt trosbekjennelse, men at Bibelen alene slik den står er vår trosbekjennelse. Vi har imidlertid oppsummert hovedpunktene i hva vi tror og lærer i noen trospunkter (Se her – med link til Trospunkter – Adventist). Vi tror at Gud først og fremst har åpenbart seg gjennom Bibelen og Kristus, og legger derfor vekt på bibelstudier- og lesning.

Adventistkirkene har en lang historie i Vesterålen, som strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet. Opp igjennom tiden har det vært større og mindre grupper i Sigerfjord, på Melbu, i Stokmarknes, Sortland, Eidet og Bø. I nyere tid har vi hatt et aktivt speidermiljø i Bø. I dag har vi tre menigheter, i Bø, Sortland og på Melbu.

Vi har spesiell fokus på barn, ungdom og familie i vårt arbeid, og ønsker å bidra til sunne og gode rammer for oppvekst og familierelasjoner.

Vi verdsetter vårt flerkulturelle fellesskap med personer fra England, Filippinene, Russland, Latvia, Estland, Serbia, Myanmar, Etiopia og Kongo, og ønsker et enda større mangfold hjertelig velkomment.