Foto: Kenneth Bergland

Vi tror at det er en Gud, og at han har åpenbart seg på en slik måte at de som søker også kan finne og bli kjent med ham. I Bibelen og i Kristus møter vi en Gud som først og fremst elsker menneskene inderlig–og til og med gir sitt eget liv for å redde alle som takker ja til tilbudet. Vi tror at den fantastiske naturen vi har her i Vesterålen også minner om en Skaper som har sans for det gode og vakre. Vi tror ikke at Gud overkjører noen, men har en uendelig respekt for den enkeltes frie valg—og det samme trenger vi å vise hverandre.

Selv om vi nå lever i en verden med mye ondt og vondt, tror vi at Gud opprinnelig skapte alt godt, og nå også kjemper i kulissene for å gjenskape alt godt igjen. Og vi tror at det ikke er lenge igjen før Jesus kommer igjen, for å etablere sitt rike der det ikke skal være mer død, sorg og smerte.

Vi søker å leve i harmoni med Guds Ord som en helhet. Vi tror at Gud vil vi skal ha det så godt som mulig på alle områder i livet, slik at vi også kan være til størst mulig velsignelse for andre. Selv om vi er ulike som mennesker, tror vi at det er godt å komme sammen for å dele tanker og liv, gjennom bibelstudier, til gudstjenester og i hjemmene. Idet solen går ned på fredag, tror vi at sabbaten begynner, der vi kan legge til side alt stress og alle forstyrrelser for å oppleve en egen hvile i samvær med Gud, medmennesker og skaperverket for øvrig.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt og å bli med i fellesskapet!