Vi er opptatt av et positivt livssyn

Fellesskap
Bibelkunnskap
Troens liv

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag, den 7. dag - sabbatten, som omtales i Bibelen.

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.00 Bibelstudium og samtale (Sortland og Melbu)
Kl. 11.00 Bibelstudium (Bø)

Kl. 11.15 Gudstjeneste (Sortland og Melbu)
Kl. 12.15 Gudstjeneste (Bø)

Kom og delta sammen med oss!

202209262022100120221001202210042022100520221007202210072022100820221008202210132022101420221014202210152022102120221022202210222022102420221028202210292022102920221102202211052022110620221110202211122022111220221113202211132022111920221119202211262022120420221210202212172022122420221231
26
sep
Absolutt niende

Vegårdshei.

01
okt
Tommy Berglund

01
okt
Misjon 10/40 inviterer til misjonsprogram

Sandefjord adventistkirke.

04
okt
Misjon 10/40 inviterer til misjonsprogram

Sauherad adventistkirke.

05
okt
Misjon 10/40 inviterer til misjonspropgram

Grenland adventistkirke.

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.