Vi er opptatt av et positivt livssyn

Fellesskap
Bibelkunnskap
Troens liv

Kom og besøk oss

Har du lyst til å tilbe Gud sammen med oss?
Har du bruk for samtale og fellesskap?
Vi møtes hver lørdag, den 7. dag - sabbatten, som omtales i Bibelen.

Vi møtes hver lørdag

Kl. 10.00 Bibelstudium og samtale (Sortland og Melbu)
Kl. 11.00 Bibelstudium (Bø)

Kl. 11.15 Gudstjeneste (Sortland og Melbu)
Kl. 12.15 Gudstjeneste (Bø)

Kom og delta sammen med oss!

20230203202302042023020420230204202302072023020920230209202302112023021320230216202302172023021820230225202302262023030420230309202303092023031020230311202303182023031920230324202303252023032520230325202303262023041620230420202304202023042220230506202305092023051220230514
03
feb
Foreldrehelg TVS

TVS.

04
feb
Philip Philipsen

04
feb
Når troen gjør skade

Tyrifjord Videregående Skole, Aulaen
Aslaug Klausen og Harald Giesebrecht snakker om barn, tro og traumer.

04
feb
Bibeldagen 2023

Bibler til Egypt
På Bibeldagen 2023 samler vi penger til bibler til Egypt.

07
feb
Pastorsamling VND

Zoom.

Hvor er du på vei?

Har ditt liv en retning? I adventistkirken er vi mennesker på vei gjennom livet – akkurat som deg. Den vei vi har funnet, gir oss så mye mening og glede at vi har lyst til å fortelle deg også om dette.